Konverzija valute

Sva plaćanja će se vršiti u valuti Crne Gore. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica.