Home Transfers Rent a car Trips Tours Airline Tickets Insurance Contact
HERCEG NOVI WEATHER
Politika privatnosti
Za prikupljanje i obradu podataka odgovorna je turistička agencija Pellegrino iz Herceg Novog (PIB: 02992876).
Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja naše veb-stranice, kao i njihovo skladištenje u našim bazama podataka. Isto tako, ova politika objašnjava kako i zašto prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke i na koji način ih štitimo.


Posjetom našoj veb-stranici dajete saglasnost da možemo da koristimo podatke koje ste ostavili na stranici. Podatke o Korisnicima striktno čuvamo i koristimo isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.


Navedeni podaci nisu dostupni trećim licima, osim u slučaju da su ti podaci javno poznati ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog i/ili upravnog organa Republike Crne Gore da takav podatak dostavimo. Ostavljanjem e-mail adrese, imena i sl. pristajete na čuvanje ovih informacija, ali ne i na njihovo dalje plasiranje.


U slučaju da prava ličnosti i/ili druga prava jednog Korisnika budu ugrožena od strane drugog Korisnika, o tome ćemo obavijestiti nadležne državne institucije.